Martensimport.be

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) is een non-profit organisatie met hoofdkwartier in Bonn in Duitsland. De organisatie werd in 1993 in Toronto opgericht op initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Anno 2010 wordt FSC ondersteund door het internationale bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke en milieuorganisaties als het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en ICCO.

De organisatie is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in tropische gebieden. De zogenaamde FSC-standaard (ook wel de principes en criteria genoemd) voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu en economische belangen in balans. Bosbeheer conform deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.

Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC-keurmerk, dat toegekend wordt aan hout, houtproducten en papier. Een houtbedrijf of een ander bedrijf dat FSC gecertificeerd wil worden, het FSC-keurmerk wil gebruiken en FSC-gecertificeerde producten wil verwerken en/of verhandelen moet meewerken aan een audit door onafhankelijke certificeringsinstanties. Er wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap (in de gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct gevolgd wordt.

Iedere organisatie met een Chain of Custody registratie die FSC-gecertificeerde producten verwerkt en/of verhandelt, moet een specifieke administratie bijhouden.

Het FSC-keurmerk is geen garantie van kwaliteit, het is enkel een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. Deze standaard geldt internationaal gezien als een garantie voor onafhankelijke aantoonbare legaliteit en verantwoord bosbeheer.


10 principes van duurzaam bosbeheer

Deze 10 principes van duurzaam bosbeheer worden wereldwijd toegepast om bossen te certificeren volgens het FSC systeem.

  1. 01Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken, en aan de principes en criteria van FSC.
  2. 02Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. 03De formele en traditionele rechten van de lokale inheemse bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4. 04Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt met het bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5. 05De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig effici├źnt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  6. 06De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. 07Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijndoelen en middelen duidelijk omschreven.
  8. 08De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9. 09Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  10. 10Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee boven dien de (exploitatie)druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dient tegelijkertijd te worden bevorderd.

Bezoek de website van FSC >